Corona Preventie + PGB

Corona regels voor ouderinitiatieven?

Ons is gevraagd of er speciale regels gelden voor kleinschalige woonvormen zoals ouderinitiatieven. In landelijk overleg ter voorbereiding van een overleg met VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) over een bezoekregeling, hebben wij er voor gepleit dat maatwerk mogelijk blijft voor ouderinitiatieven. Er zijn immers grote verschillen qua populatie tussen de ouderinitiatieven.
Bij het opstellen van preventiemaatregelen voor uw initiatief is het raadzaam om naast de bescherming van de fysieke gezondheid ook de psychische gevolgen voor de bewoners in het oog te houden. Het zijn ook voor hen spannende en vreemde tijden.

Op www.thuisarts.nl vindt u naast nuttige informatie over Corona ook een video filmpje www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus/ik-wil-voorkomen-dat-ik-nieuwe-coronavirus-krijg

VGN heeft richtlijnen opgesteld voor een bezoekregeling zie: Bezoekregeling en ook GGZ Nederland heeft advies gegeven over bezoekersbeleid zie: Bezoekersbeleid, voor het overige gelden de RIVM richtlijnen.

Indien er beschermingsmiddelen nodig zijn als er een bewoner besmet is dan is in de eerste plaats de werkgever verantwoordelijk voor het leveren van beschermingsmiddelen voor het personeel. Mocht uw initiatief werkgever zijn of mochten de middelen niet tijdig geleverd kunnen worden dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de Veiligheidsregio waar uw initiatief onder valt om materialen te bestellen. Zie: Contactpersonen

De uitgangspunten van het RIVM voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis

Over het beleid om zorgpersoneel al dan niet te testen als zij klachten hebben die op infectie met het virus lijken Zie: lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid

Inspiratie voor bezigheden die met bewoners kunnen worden gedaan zie: www.digidagbesteding.nl/challenges en voor bewegingsoefeningen zie: thirotraining.nl/videos/

Posters die u kunt gebruiken als informatiemateriaal voor bewoners:
*** Bezoekersprotocol-coronavirus-gemaakt-door-Ipse-de-Bruggen.pdf
*** 17032020_ik_heb_corona_profilazorg_pictostudio.pdf
*** Informatie_over_het_corona-virus_in_Taal_voor_allemaal.pdf

Nieuw 30-3-2020 – De Wet zorg en dwang tijdens de corona crisis
Voor informatie over hoe om te gaan met de Wet zorg en dwang in relatie tot het corona virus zie www.dwangindezorg.nl/wzd/wzd-en-coronacrisis 

Nieuw 3-4-2020 – Corona en PGB
Het ministerie van VWS heeft op 3 april over corona en pgb het volgende bericht: Ministerie-van-VWS-Nieuwsberichten-corona-en-pgb-maatregelen.pdf

Doorbetalen van niet geleverde zorg en dagbesteding. Wij zijn blij met de maatregel van VWS om ook voor niet  geleverde zorg zoals dagbesteding ten gevolge van de Corona preventiemaatregelen, toch vanuit het PGB betaald kan worden. Het is immers van groot belang dat de dagbestedingsmogelijkheden blijven bestaan!
https://www.svb.nl/nl/pgb/nieuws-coronavirus/maatregel-corona-en-pgb-doorbetalen-van-zorg-die-niet-geleverd-is
 
Zie ook de informatie van Per Saldo over de mogelijkheid om extra zorg in te kopen: https://www.pgb.nl/budgethouder-kan-extra-zorg-inkopen/

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.