Kernboodschap GGZ in WLZ – versie 18-10-2019

Wet langdurige zorg  toegankelijk voor mensen met een psychische stoornis

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die hun leven lang permanent toezicht nodig hebben of 24 uur per dag zorg in de nabijheid om ernstig nadeel te voorkomen. Vanaf 2021 is de Wet langdurige zorg ook toegankelijk voor cliënten met een psychische stoornis. Voor hen kan de Wlz een betere oplossing zijn dan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw), waar ze nu vaak onder vallen. Deze cliënten krijgen dan zorg die beter past bij hun zorgbehoefte. 

De Wmo en de Zvw gaan ervan uit dat mensen, met ondersteuning, structuur in hun leven kunnen brengen en dat ze (op den duur) zelfstandig kunnen wonen. De Wlz is daar niet op gericht, maar heeft wel aandacht voor de ontwikkeling van cliënten binnen hun mogelijkheden. Zij hebben blijvend behoefte aan de samenhangende zorg zoals bedoeld in de Wlz. Bovendien wordt de toegang tot de Wlz slechts 1 keer vastgesteld. Voor cliënten geeft dit rust, omdat zij niet langer geregeld beoordeeld worden, tenzij de zorgbehoefte verandert.

Vanaf 2020 wordt vastgesteld of de cliënt toegang heeft tot de Wlz. Dit gebeurt in overleg met de betreffende cliënt of zijn vertegenwoordiger. Het ministerie maakt afspraken met alle partijen om de overgang naar de Wlz zo soepel mogelijk te laten verlopen. Uitgangspunt daarbij is dat de cliënt niet hoeft te verhuizen en de huidige zorg gecontinueerd kan worden. De cliënt staat centraal! Dat is waar we ons samen voor inzetten.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lees de originele memo hier Kernboodschap-GGZ-in-WLZ-def-versie-23-april-2019.docx

Het Wetsontwerp GGZ in Wlz is deze zomer zowel door Tweede als de Eerste Kamer aangenomen. Voor de eindtekst van het wetsvoorstel zie Eindtekst. In de wettekst wordt aangegeven dat ook jeugdigen onder de 18 jaar te zijner tijd te bepalen tijdstip, toegelaten kunnen worden tot de Wlz. Verwacht wordt dat ongeveer 300 jongeren daar voor in aanmerking zullen komen. Er wordt onderzoek gedaan wat er nodig is om hen toe te laten (financiën etc.).

Voor meer informatie over de wet, het implementatieplan, cliëntschetsen e.d. zie https://www.informatielangdurigezorg.nl/toegang-wlz-voor-mensen-in-ggz 
Voor het stappenplan zie https://www.informatielangdurigezorg.nl/sites/default/files/stappenplan_aanvraag_wlz_def_nov_2018.pdf
Voor een presentatie CIZ zie GGZ-in-de-Wlz-Presentatie-zorgaanbieders-ZO-Nederland.pdf

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.