Kernboodschap GGZ in WLZ

Wet langdurige zorg  toegankelijk voor mensen met een psychische stoornis

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die hun leven lang permanent toezicht nodig hebben of 24 uur per dag zorg in de nabijheid om ernstig nadeel te voorkomen. Vanaf 2021 is de Wet langdurige zorg ook toegankelijk voor cliënten met een psychische stoornis. Voor hen kan de Wlz een betere oplossing zijn dan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw), waar ze nu vaak onder vallen. Deze cliënten krijgen dan zorg die beter past bij hun zorgbehoefte. 

De Wmo en de Zvw gaan ervan uit dat mensen, met ondersteuning, structuur in hun leven kunnen brengen en dat ze (op den duur) zelfstandig kunnen wonen. De Wlz is daar niet op gericht, maar heeft wel aandacht voor de ontwikkeling van cliënten binnen hun mogelijkheden. Zij hebben blijvend behoefte aan de samenhangende zorg zoals bedoeld in de Wlz. Bovendien wordt de toegang tot de Wlz slechts 1 keer vastgesteld. Voor cliënten geeft dit rust, omdat zij niet langer geregeld beoordeeld worden, tenzij de zorgbehoefte verandert.

Vanaf 2020 wordt vastgesteld of de cliënt toegang heeft tot de Wlz. Dit gebeurt in overleg met de betreffende cliënt of zijn vertegenwoordiger. Het ministerie maakt afspraken met alle partijen om de overgang naar de Wlz zo soepel mogelijk te laten verlopen. Uitgangspunt daarbij is dat de cliënt niet hoeft te verhuizen en de huidige zorg gecontinueerd kan worden. De cliënt staat centraal! Dat is waar we ons samen voor inzetten.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lees de originele memo hier Kernboodschap-GGZ-in-WLZ-def-versie-23-april-2019.docx

In week 25 wordt het wetsontwerp in de Tweede Kamer behandeld. toegang-wlz-voor-mensen-in-ggz wordt de centrale bron voor informatie over de implementatie.

Zie de bijbehorende nota Nota_naar_aanleiding_van_het_verslag.doc

Zie het implementatieplan Implementatieplan-WLZtoegang001.pdf

Zie het stappenplan voor overgang van Wmo/Zvw naar Wlz Stappenplan_aanvraag_wlz_def_nov_2018.pdf

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.