Werkconferentie Het klooster in Nuenen

Werkconferentie Het klooster in Nuenen

Logo werkconferentie final.001Uitkomsten  Werkconferentie 

HET WOONINITIATIEF

Wooninitiatieven zijn kleinschalige particuliere woonvormen.

Voor mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

Het start bij een groep initiatiefnemers (ouders). Zij bundelen financiën en krachten om in eigen regie woonruimte met zorg en begeleiding te realiseren. Dit doen zij in samenwerking met stakeholders om een uniek initiatief tot stand te brengen.

De structuur van wooninitiatieven sluit aan bij de maatschappelijke en politieke visie. Fundamenten zijn eigen regie en eigen kracht. De componenten ‘huisvesting’ en ‘zorg’ zijn losgekoppeld. Dus voorlopers op de huidige ontwikkeling.

Regio Zuidoost-Brabant fungeert als voorbeeldregio op het gebied van particuliere wooninitiatieven.

DE STAKEHOLDERS

Initiatiefnemers (ouders) die samen met andere ouders voor hun kinderen een optimale woonomgeving willen realiseren. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij MEE Zuidoost Brabant.

Geadviseerd wordt om als ouder en als wooninitiatief aan te melden bij het Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen, RPSW.

MEE Zuidoost Brabant heeft professionals die de ouders en stakeholders adviseert en ondersteunt van initiatief tot realisatie.

Gemeenten als informant en participant inzake locatie, bouwzaken en verdere zorg- en woonvoorzieningen.

Woningcorporaties participant in realisatie van een locatie en huisvesting van de individuele bewoner met een gezamenlijke ruimte voor groepsactiviteiten.

Zorgaanbieders participant die zorg op maat levert aan de individuele bewoner en aan de groep bewoners. Een professional die kan inspelen op de veranderende vraag en context op basis van een Persoons gebonden budget (Pgb).

DOEL VAN DE WERKCONFERENTIE

Op 29 mei 2013 vond de werkconferentie “Wooninitiatieven, samenwerken in een veranderende context” plaats.

Het doel was inzicht geven in de wooninitiatieven en de krachten hiervan. Om daarbij in samenspraak toekomstig beleid rond de wooninitiatieven uit te zetten. Het was de start om te komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

BESTAANSRECHT

 • De stakeholders zijn het eens; het bestaansrecht van wooninitiatieven dient te worden geborgd.
 • Belangrijke argumenten zijn daarbij:
 • welbevinden van bewoners;
 • keuzevrijheid van wonen;
 • kwalitatieve en vraaggestuurde zorg;
 • binding met medeburger(s).

CONTINUÏTEIT

 • Stakeholders prefereren een perspectief van ‘denken in mogelijkheden.’
 • Voorstellen die hierbij gedaan zijn:
 • dialoog aangaan (intern en extern);
 • uitwisselen van informatie;
 • brede visie met ruimte voor innovatie;
 • wijkgerichte oriëntatie;
 • directe contacten tussen de stakeholders;
 • maatwerk creëren;
 • aanstellen van accountmanagers voor efficiëntie.

ADVIEZEN

 • samenwerking op gemeentelijk- en wijkniveau van alle partijen;
 • denken in mogelijkheden omzetten in daadkrachtige plannen;
 • ontschotten van organisaties en delen van inzichten;
 • transparant regionaal beleid.

HOE VERDER? 

 • Door het erkennen van elkaars problematiek hebben alle deelnemers de overtuiging dat realisatie en behoud van wooninitiatieven, in goede samenwerking, mogelijk is. Stappenplan:
 • inventarisatie bij wooninitiatieven van knelpunten met gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders;
 • instelling van een regionale taskforce van alle stakeholders (RPSW – MEE- wooncorporaties – gemeenten – zorgaanbieders) die de krachten bundelt om gezamenlijke oplossingen te vinden;
 • het geven van voorlichting en adviezen door de taskforce op de regionale overlegvormen van gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders;
 • Het uitdragen van best practices als voorbeelden van succesvolle initiatieven.

 

Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen, RPSW: www.rpsw.nl

Voor de ontwikkeling en het welzijn van ieder mens is wonen in een omgeving die geborgenheid en huiselijkheid biedt belangrijk. Voor mensen met een verstandelijke beperking is het zelfs noodzakelijk. Bij het realiseren van een dergelijke woonomgeving hebben zij ondersteuning nodig. Ondersteuning die zoveel mogelijk rekening houdt met en tegemoetkomt aan hun wensen en mogelijkheden.

Het Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen (RPSW) biedt deze ondersteuning door de krachten en kennis van ouders, die ouder- en wooninitiatieven hebben opgezet of willen opzetten, te bundelen. Het platform richt zich in principe op ouders van kinderen met een verstandelijke beperking en mensen met autisme.

Het RPSW bestaat uit ouders die als vrijwilligers de krachten bundelen voor de realisatie en ondersteuning van ouderinitiatieven in de regio Zuidoost-Brabant (de SRE-regio). Het biedt ouders een ontmoetingsplaats om in contact te komen met andere ouders en hun kind(eren) en om te leren van elkaars kennis en ervaringen en voor onze belangen op te komen.

MEE Zuidoost Brabant 

Ouders en verwanten van kinderen met een beperking kunnen zelf het heft in handen nemen om een kleinschalig particulier wooninitiatief op te zetten. Dit hoeft u niet alleen te doen, wij doen met u MEE.

MEE: voor onafhankelijke professionele ondersteuning

De projectadviseurs van MEE kunnen u adviseren, ondersteunen en hierbij faciliteren. Zij zijn de onafhankelijke professionals met de juiste expertise om wooninitiatieven te realiseren. Een wooninitiatief is een langlopend project dat door de projectadviseurs methodisch opgezet en stapsgewijs begeleid wordt. Is uw interesse gewekt en wilt u graag meer weten, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met het team Wooninitiatieven van MEE Zuidoost Brabant.

Telefoon 040-214 04 04 of e-mail wooninitiatieven@meezuidoostbrabant.nl

Als u vragen heeft over de brochure kunt u ook contact met ons opnemen.

www.meewoonwinkel.nl, dé website voor woonaanbod van aanbieders en oproepen van ouders die een kleinschalige woonvorm willen realiseren.

 

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.