presentatie Kwaliteit bij ouderinitiatief “Ons Plekje”

presentatie Kwaliteit bij ouderinitiatief “Ons Plekje”

Bijeenkomst RPSW

Annie Vervoort en Els Kox

Onderwerp: Kwaliteit

Wie zijn wij?

Informatie over Ons Plekje, ouderinitiatief, in Geldrop midden in de woonwijk

10 bewoners, 6 heren en 4 dames, samenwerken met Lunetzorg, inspraak in personeel aanname/wisseling, in hoe het team eruit moet zien, wel een teamleider, wanneer zorg aanwezig moet zijn, samenwonen met ouderen van Kastanjehof, dagbesteding daar, gezamenlijk activiteiten

Start bijna 6 jaar geleden

Werkgroepen voor aanvang wonen, zoals werkgroep begeleiding, werkgroep activiteiten, werkgroep financiën, andere werkgroepen na wonen zoals werkgroep protocollen, werkgroep groepsvorming

Wat gaan we bespreken:

 • Kwaliteitshandboek en protocollen
 • Incidenten registratie
 • Huisregels bewoners
 • Klachten/geschillen regeling
 • Vertrouwenspersoon
 • Deskundigheid team.

Kwaliteitshandboek en protocollen

De protocollen die gemaakt zijn door de werkgroep voor Ons Plekje zijn:

 • Veilig Klimaat
 • Seksualiteit + signaleringslijst
 • Nieuwe bewoner
 • Afscheid bewoner.

Met de bewoners zelf is het protocol huisregels gemaakt dat is gehanteerd vanaf start wonen. ( wordt meer over verteld door Els)

Voor het protocol seksualiteit en het calamiteiten geldt een meldingsplicht door de zorg aanbieder. Overige protocollen mogen door Ons Plekje zelf samengesteld worden.

Match protocollen driehoeksverhouding; Ons Plekje, Zorgaanbieder en Begeleiding. Begeleiding moet hun protocol goed kunnen volgen, niet in gedrang komen.

Volgens de zorgaanbieder voldoet het bovengenoemde protocollen pakket voor Ons Plekje.

Kwaliteitshandboek

In het kwaliteitshandboek worden allerlei stukken opgenomen als;

 • Visie en basisdoelen
 • Overeenkomsten
 • Jaarplan, actieplan
 • Zorg
 • Vertrouwenspersoon/ klachten commissie
 • Ongevallen registratie
 • Protocollen
 • Calamiteiten
 • Sfeermetingen bewoners en medewerkers.

Het kwaliteitshandboek is een ‘levend’ document waarin continue aanpassingen en wijzigen kunnen plaatsvinden,.

Calamiteitenplan

Het plan is een verzameling van gegevens, algemene gegevens over Ons Plekje, bijvoorbeeld de bewoners en de contactgegevens, gegevens beheerder kastanjehof, gegevens teamleider, de aanwezige personen.

Het calamiteitenplan is ook een plan van aanpak voor situaties zoals brandalarmregionaal sirene alarm, ontruiming, sleutelkast, waar is de EHBO trommel enz. Het calamiteitenplan wordt jaarlijks geëvalueerd en besproken in het teamoverleg

 Incident registratie 

Ons Plekje gebruikt het Incident Meld Systeem van Lunet  (IMS) en een eigen incidenten registratie systeem gericht op de groep van Ons Plekje.

IMS;

De procedure IMS beschrijft hoe te handelen in geval van een incident en/of calamiteit. Deze procedure is bedoeld voor medewerkers, leidinggevenden, managers en directeuren.

Verschillende soorten incidenten kunnen leiden tot preventieve en corrigerende maatregelen.

Naar aanleiding van meldingen worden zaken verbeterd en gecorrigeerd.

Herhaling van incidenten proberen te voorkomen.

Op eenduidige wijze omgaan met het melden ,registreren en analyseren van incidenten en calamiteiten.

Incidenten worden digitaal gemeld via het incidenten meldsysteem IMS

Het meldsysteem is het startportaal voor registratie en analyse van verschillende soorten meldingen.

 • Val-incidenten
 • Medicatie-incidente
 • Automutilatie-incidenten
 • Agressie incidenten
 • Bijna Incidenten worden ook gemeld.
 • Melding van vermissing cliënt
 • Grensoverschrijdend gedrag en/of seksueel misbruik
 • Melding calamiteiten
 • Overige incidenten

Huisregels/omgangsregels

De bewoners van Ons Plekje zijn voor aanvang wonen in een werkgroep al gaan denken hoe ze met elkaar om willen gaan.  Belangrijk is aandacht en respect voor elkaar te hebben. Samen hebben ze een lijst van huisregels opgesteld. Deze lijst is steeds in beweging, soms worden regels aangepast en komen er nieuwe regel bij. De begeleiding evalueert met regelmaat of de lijst nog up to date is.

Ik benoem een aantal voorbeelden- sterretje!

Klachten en geschillen regeling 

Een geschillen regeling geeft aan hoe er gehandeld kan worden indien zich binnen Ons Plekje geschillen voordoen. Om tot een adequate oplossing te komen is het van belang om vast te stellen welke type benadering ( mediation of een juridisch traject incl. de mogelijkheid van arbitrage) van een geschil het beste ingezet kan worden.

Mediation: met behulp van een mediator  met elkaar aan tafel met als doel er uit te komen/ tot een oplossing te komen.

Een juridische benadering heeft doorgaans het resultaat dat één partij in het gelijk wordt gesteld en de ander dus de verliezer is. Soms is dat heel helder, nodig of wenselijk, maar zeker niet in alle gevallen.

Bij Ons Plekje zijn de volgende relatiepatronen te onderscheiden:

 1. Ons Plekje als beheerder van de woonvorm versus bewoner/vertegenwoordiger
 2. Bestuur Ons Plekje versus bewonersraad
 3. Ons Plekje vs Zorgaanbieder
 4. Ons Plekje vs Wooncoöperatie
 5. Bij Ons Plekje betrokken personen onderling inzake groepsprocessen en gedragingen
 6. Bestuur Ons Plekje vd raad van toezicht ( tezamen de vertegenwoordiging van de ouders).

In de geschillenregeling staat beschreven hoe en in welke stappen/stadia de geschillen benaderd worden.

Vertrouwenspersoon

 • Het doel van het aanstellen van een vertrouwenspersoon is  de kwaliteit van zorg verbeteren voor de bewoners.
 • Onze vertrouwenspersoon is onafhankelijk van de organisatie, van Lunetzorg.
 • Marieke Ubbink, onze vertrouwenspersoon is aan gesloten bij het LSR.
 • Zij komt op voor de belangen van de bewoners, ondersteund bij klachten, problemen en is haar ondersteuning is gericht op het verbeteren van de relatie. Hoe je dingen bespreekbaar kunt maken, zij ondersteund bij een gesprek.
 • Sinds een jaar hebben de bewoners van Ons Plekje de mogelijkheid een vertrouwenspersoon te benaderen bij problemen of klachten. Iets waar je liever niet met je begeleider of familie bespreekt. De vertrouwenspersoon luistert en helpt je. De vertrouwenspersoon neemt je verhaal altijd serieus. Zij vertelt je over je rechten en geeft je advies. De vertrouwenspersoon helpt je met vertellen van jouw probleem of klacht aan de juist persoon.
 • Marieke Ubbink heeft kennis gemaakt met onze jongeren en de jongeren weten hoe ze Marieke kunnen benaderen, contact opnemen.

Deskundigheidsbevordering

Vanuit het begeleidingsteam, bewoners, ouders en Lunet zorg komen onderwerpen aanbod die deskundigheid vragen.

Voor deskundigheidsbevordering zijn de volgende onderwerpen binnen Ons Plekje aanbod gekomen;

 • Intervisie teamleider en cliëntbegeleiders.
 • Deskundigheidsbevordering aangeboden door Lunet
 • Deskundigheidsbevordering aangeboden door Ons Plekje. De vragen komen vanuit het team. Bijv . communicatie  bewoners en ouders of ASS cursus.
 • Thema bijeenkomsten ouders en begeleiding; casus bespreking, thema individu versus groep, positieve eigenschappen van bewoners en begeleiding benadrukken.

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.