Verbeteren van ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Verbeteren van ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking

platformvgzob

januari 2016
DE WEGWIJZER

Een steun als je met je kind naar het ziekenhuis moet.

Veel ouders van kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperkingen hebben ervaren, dat het moeilijk is om de goede en noodzakelijke extra zorg, die hun kinderen thuis krijgen, voort te zetten in het ziekenhuis. Platform VG Noord-Brabant heeft dit signaal serieus genomen. Samen met ouders is er een (digitale) Wegwijzer ontworpen waarmee zij zich kunnen voorbereiden.

De Wegwijzer

Ouders weten het beste welke (dagelijkse) zorg en begeleiding hun kind nodig heeft. De Wegwijzer bevat een overdrachtsformulier waarmee zij vóóraf zoveel mogelijk informatie over die specifieke zorg en gedrag vast kunnen leggen. Zij nemen dit formulier dan mee naar het ziekenhuis. Daarnaast bevat de Wegwijzer adviezen die belangrijk kunnen zijn vóór, tijdens en na een ziekenhuisopname.

Het overdrachtsformulier is een hulpmiddel voor ouders en ziekenhuismedewerkers om in samenspraak, zorg te regelen die is afgestemd op de specifieke zorgbehoeften en het gedrag van het kind.

Ervaringsdeskundigheid

Ouders hebben een belangrijke rol bij ziekenhuisopname van hun kind. Verpleegkundigen en artsen zouden meer gebruik kunnen maken van de ervaringsdeskundigheid van ouders. Luisteren naar ouders is het allerbelangrijkst.

Opmerking van een ouder: ‘ Het gebeurt nog te vaak dat je vreemd wordt aangekeken als je zegt dat een bepaalde handeling of benadering bij jouw kind niet werkt.’

Ziekenhuiszorg voor een kind met een verstandelijke of meervoudige beperkingen betekent veel overleggen en samenwerken. Dat gaat het beste in een team. Ouders, verpleegkundigen en artsen hebben daarin ieder hun eigen specifieke deskundigheid. Zij vullen elkaar aan. Daardoor kan ziekenhuiszorg worden afgestemd op de specifieke zorgbehoeften en het gedrag van dit kind. Ziekenhuiszorg voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperkingen is maatwerk bieden!

Platform VG Noord-Brabant beveelt het gebruik van de Wegwijzer van harte aan.

‘De Wegwijzer voor ouders en persoonlijk begeleiders’ versie 2 (november 2015), is te downloaden op de website:

www.platformvgzuidoostbrabant.nl

De Wegwijzer is mede tot stand gekomen door financiële ondersteuning van het CZ Fonds en Zorgbelang Brabant.

1 Met ‘ouders’ wordt ook bedoeld familie en/of wettelijk vertegenwoordiger.

2 ‘Kind’ kan ook een volwassen persoon zijn.


 

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.