Voorrang vaccinatie tegen Covid-19 (update 2-3-2021)

Na het bekend worden van de vaccinatiestrategie, zie flowchart-vaccins, was het aanvankelijk onduidelijk wat dit betekent voor bewoners van wooninitiatieven. De twee stroomschema’s sloten niet op elkaar aan.

Op het eerste schema staat dat de huisartsen: Bewoners kleinschalige woonvormen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling gaan vaccineren.

Op het tweede schema kwam de term kleinschalige woonvormen niet voor. Onduidelijk was of mensen met een GGZ indicatie in aanmerking komen.

Bij navraag bij Per Saldo is gebleken dat een wooninitiatief wordt beschouwd als een instelling. Er wordt voor Pgb-houders geen onderscheid gemaakt tussen een VG en een ggz indicatie noch tussen de grondslag Wlz en Wmo. Dus beide groepen komen in aanmerking voor een vaccinatie.

Volgens het schema worden de bewoners gevaccineerd met het Moderna vaccin door de huisarts of de huisartsenpost.

Een vaccinatie geschiedt op uitnodiging van de huisarts. Het Ministerie ging er van uit dat bewoners allemaal dezelfde huisarts hebben, wat niet het geval is.

De huisartsen registreren echter evenmin naar woonvorm. Wij ontvingen signalen dat de huisartsen niet op de hoogte zijn dat wooninitiatieven ook vallen onder het begrip instellingen. VWS zal begin volgende week dat nog in een instructie aan de huisartsen aangeven.​

U kunt twee wegen om bewandelen om de bewoners bij de huisartsen in beeld te brengen:

  1. Als bestuur van het ouderinitiatief informeert u de huisartsen van de bewoners welke bewoner(s) als patiënt bij hen is ingeschreven.
  2. U kunt ook besluiten om de aanmelding door de bewoners of hun ouders zelf te laten doen. Dan zou u hen daarover een brief kunnen sturen die zij aan de huisarts overleggen waaruit blijkt dat zij in een wooninitiatief/instelling wonen. Indien u een zorgaanbieder heeft ingehuurd kan het zijn dat deze al een dergelijke brief aan uw bewoners heeft gestuurd. Soms zelfs met toestemmingsformulieren voor de vaccinatie.

In de praktijk blijkt dat huisartsen het zeer op prijs stellen als zij door het Wooninitiatief worden geïnformeerd. Dit kan met een simpel telefoontje.

Omdat het vaccinatiebeleid afhankelijk is van de beschikbare vaccins is niet te bepalen of uiteindelijk deze doelgroep ook met Moderna (Vaccin-in-het-kort-Moderna.pdf) wordt ingeënt.

Als dat wel het geval is dat zal nog een toestemmingsformulier moeten worden ondertekend. Er zijn twee formulieren:

  1. voor een bewoner zonder wettelijk vertegenwoordiger
    Zie Toestemmingsformulier-Moderna.pdf
  2. voor een bewoner en zijn wettelijke vertegenwoordiger en een toelichting.
    Zie Toestemmingsformulier-Moderna-wett-vert.pdf

NB wanneer bewoners daadwerkelijk gevaccineerd worden is afhankelijk van het aantal beschikbare vaccins.

update 13 februari 2021

Er is blijft veel onduidelijkheid over de steeds wijzigende vaccinatiestrategie. Er zijn in de Tweede Kamer al meerdere keren vragen over gesteld. Het laatst op 8 februari jl.  door de Kamerleden Dik-Faber en Bergkamp https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z02546&did=2021D05553

Per Saldo heeft ook contact met VWS om zwart op wit te krijgen dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende indicaties (GGZ of VG nog m.b.t. wettelijke grondslag: vanuit de Wlz of Wmo).

Er is een tekort aan Moderna vaccin en daarom worden nu andere vaccins ingezet.

Gebleken is dat niet de huisartsen maar de huisartsenposten de bewoners (met een Wlz indicatie) van ouderinitiatieven gaan inenten met het Pfizer vaccin. Het is de bedoeling dat dat op locatie van het ouderinitiatief wordt gedaan. Wellicht is het mogelijk om als er ook enkele bewoners met een Wmo indicatie, tevens worden ingeënt om verspilling te voorkomen. Niet alle ouderinitiatieven zijn in beeld bij de huisartsenposten. Ga na of uw initiatief daar wel bekend is. (SHoKo de Kempen heeft de initiatieven, die bij RPSW lid zijn, in beeld, bij de HAP Oost-Brabant is dat niet in beeld).

Toestemmingsformulieren inenting Pfizer: https://www.rivm.nl/documenten/toestemmingsformulier-hap-biontechpfizer

en voor bewoners met een wettelijk vertegenwoordiger: https://www.rivm.nl/documenten/toestemmingsformulier-vertegenwoordiger-biontechpfizer

Planning inenting: https://www.rivm.nl/documenten/nieuwsbericht-covid-19-vaccinatie-bewoners-haps-11-februari

Voor initiatieven met (voornamelijk) bewoners met een Wmo indicatie beschermd wonen is het de bedoeling dat die door de GGD worden ingeënt met het Astra Zeneca vaccin. Daartoe kunnen de initiatieven/ de bewoners zich melden bij de huisartsen van de bewoners.

Voor achtergrondinformatie over vaccinaties zie

https://www.vgn.nl/nieuws/terugkijken-vgn-webinars-over-vaccineren

en voor bewoners:

https://corona.steffie.nl/nl/

Update 26 februari 2021

De bovengenoemde Kamervragen die op 1 en 8 februari jl. zijn gesteld over de vaccinaties van bewoners van woon- en ouderinitiatieven zijn op 23 februari 2021 beantwoord. De belangrijkste passages over de verschillende vaccinatiegroepen zijn:

1 Er zijn kleinschalige woon- en ouderinitiatieven waar alleen mensen met een WLZ indicatie wonen

2. Er zijn kleinschalige woon- en ouderinitiatieven waar mensen mèt en zonder Wlz indicatie wonen

3. Er zijn kleinschalige woon- en ouderinitiatieven waar alleen mensen zonder Wlz indicatie wonen.

De eerste twee groepen worden door mobiele teams van de huisartsenposten gevaccineerd.

Mensen zonder Wlz indicatie zoals genoemd onder punt 3, worden door de GGD opgeroepen, als zij op basis van hun leeftijd of persoonlijke medische achtergrond aan de beurt zijn.(vaccin: Astra Zeneca)

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021D08035&did=2021D08035

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021D08041&did=2021D08041

Mensen met een (Wmo) indicatie beschermd wonen die wonen in een (kleinschalige) instelling voor beschermd wonen, krijgen volgens de Kamerbrief van de Minister van 5 februari jl. over vaccinaties (noot 10) ook voorrang. In de beantwoording van bovengenoemde Kamervragen wordt hier geen gewag van gemaakt.  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z02473&did=2021D05394

Update 2-3-2021

In de stand van zaken brief over Covid-19 van Minister van 23 februari jl. aan de Tweede Kamer staat het volgende over laatst genoemde groep: ““voor de circa 12.000 bewoners  die beschermd wonen wordt nog bekeken op welke wijze zij gevaccineerd kunnen worden en op welk moment”

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.